.

.

Wanssum

Achterstraat Wanssum Oude volksbenaming voor vebindingsstraatje
Agter de Hoven  Wanssum Kadastrale benaming, die verwijst naar daar in het verleden gelegen tuinen
Beemdweg Wanssum Veldnaam voor graslandperceel in een beekdal
Blitterswijckseweg Wanssum De weg van Wanssum naar Blitterswijck
Bloemenhof Wanssum Voormalige tuincentrum Wanssum
Boomkensweg Wanssum Het gebied tussen de Nieuwlandsestraat en de Sint Leonarduskapel stond vroeger bekend als "aan den Boomkens".(kaart 1821). Waarschijnlijk verwijst de veldnaam naar de bospercelen van de Nieuwlandse bossen.
Brugstraat Wanssum De weg naar de brug (over de Molenbeek)
Burgemeester de Weichshavenstraat  Wanssum J.M.H.F.J. baron de Weichs de Wenne (1888-1965) burgemeester van 1923-1953 in Wanssum (tevens in Meerlo)
Burgemeester Ponjéestraat Wanssum P.Ponjée (1798-1877) Burgemeester van Wanssum van 1836-1852
Busserhofweg Wanssum Genoemd naar boerderij 'De Busserhof'
Cremershof  Wanssum Genoemd naar boerderij 'De Cremershof'
De Blauwe Steen Wanssum Kadastrale benaming. Het is een plek waar vroeger recht werd gesproken
De Cuyperstraat  Wanssum Kadastrale benaming, waarschijnlijk genoemd naar het beroep kuiper (tonnenmaker)
De Houskuilstraat Wanssum Kadastrale benaming was Houskoel, gelegen in een lager gebied, 'deHouskuil', ook genoemd hondskoel
De Kooy  Wanssum Kooy betekent kade. Schepen konden hier vroeger afmeren om goederen te laden en te lossen
De Meent Wanssum Met een meent werd vroeger een gemeenschappelijke weide bedoeld
De Schoevert  Wanssum Kadastrale benaming; betekenis onbekend
Gagel Wanssum Een bladverliezende struik, die goed gedijt op de natte en zure grond in de omgeving
Geijsterse Veldweg Wanssum Aansluitend bij de huidige naam en het gebied
Geijsterseweg Wanssum Weg naar Geijsteren
Gouverneur Houbenstraat Wanssum François J.M.A.H. Houben (1898-1976), commissaris (gouverneur) der Koningin in Limburg (1898 - 1976)
Helling  Wanssum Buurtschap Helling, glooiendekarakter van het landschap
Het Zandt Wanssum Vroeger aangeduid als 'Zandsdèle', afgeleid van St. Wilbert in het Zandt te Geijsteren - het gebied rondom de kapel
Hoekstraat Wanssum Voormalige tuincentrum Wanssum
Hogeweg Wanssum Naar het veel lager liggende achterland
Ien de nej erf Wanssum Kadastrale benaming dieverwijst naar een historisch nieuwe boerderij dan wel naar een in het verre verleden opgehoogd perceel
Industrieweg Wanssum Naar deaanwezige industrieën
Jeneverbespad Wanssum thema kruiden | Jeneverbes of Juiperus kwam in Wanssum voor
Kamillepad Wanssum thema kruiden | Kamille of Matricaria chamomilla kwam in Wanssum voor
Kamperfoeliepad Wanssum thema kruiden | Kamperfoelie of Lonicéra kwam in Wanssum voor
Kapelstraat Wanssum Genoemd naar een voormalig nood-kapelletje ter ere van Maria, dat in 1963/1964 moest wijken,i.v.m. de provinciale weg
Krekelpad Wanssum Afgeleid van de in de buurt liggende weg, genaamd Krekelkamp
Krekelkamp Wanssum Kadastrale benaming, die mogelijkverwijst naar de daar voorkomende diersoort
Lange Ven Wanssum Van oudsher aangeduid als 'over het ven'
Loswal Wanssum De haven Wanssum, aangelegd in 1934, kende een loswal voor het laden en lossen van landbouwproducten. De straatnaam verwijst zowel naar deze bedrijvigheid in de vorige eeuw als naar de nieuwe ontwikkeling van de haven in Wanssum
Meerlosebaan Wanssum Weg naar Meerlo
Meerloseweg  Wanssum Weg naar Meerlo
Meester Ruttenstraat Wanssum Meester P.J. Rutten (1864-1953) hoofdonderwijzer in Wanssum. Docent van landbouw-wintercursussen tussen Kessel en Mook. Lid van de Provinciale Staten en lid van de Tweede Kamer
Merelhof  Wanssum Genoemd naar de vogelsoort
Molenhoek Wanssum Eens lagen aan de oevers van de Grote Molenbeek twee watermolens: de Onderste (korenmolen) en de Bovenste Molen. De korenmolen stortte in 1810 in
Oude Kerkstraat Wanssum Genoemd naar de in WO 2 totaal verwoeste R.K.Kerk, op de plaats waar nu het kerkhof ligt
Pastoorstraat Wanssum Straat naar voormalige pastorie
Piet van Elsstraat Wanssum Piet van Els (1897-1958) raadslid in Wanssum en na WOII wethouder. In 1950 vierde hij zijn zilveren jubileum bij Landbouwbelang, waar hij bedrijfsdirecteur was
Postbaan Wanssum Voormalige Romeinse heirbaan, die onder meer gebruikt werd voor het vervoer van post
Rozenstraat Wanssum Genoemd naar de hier woonachtige rozenkweker Wijnhoven
Sportlaan Wanssum Naar de hier gelegen sportaccomodaties
St. Leonardsweg Wanssum Naar eerste St.Leonarduskapel uit begin 17e eeuw. Verwoest door bliksem-inslag, herbouwd in 1954. Leonardus van St-Léonard-de-Noblat (Frankrijk, rond 500 - 559)
St. Michaëlstraat  Wanssum Michaël Aartsengel, patroonheilige van de parochie Wanssum
Stayerhofweg Wanssum Naar oude boerderij 'de Stayerhof'. Stay is afgeleid van stade en betekent plaats
Tetvoorenstraat Wanssum Jan Tervooren (1814-1894) wethouder en burgemeester, tevens gemeentesecretaris, Gerard Tervooren (1851-1930) burgemeester van Wanssum
Thijmpad  Wanssum Naar de in Wanssumvoorkomende thijm of Thymus
Tiendstraat Wanssum Een soort belasting (aanvankelijk een tiende deel), die vaak in natura aan de heer verschuldigd was over alle voortbrengselen van het land
Valeriaanpad Wanssum Genoemd naar de in Wanssum voorkomende valeriaan of Valeriana officinalis
Veldzicht Wanssum Genoemd naar een in de 20e eeuw in de buurt gelegen boerderij met de naam Veldzicht
Venkelpad Wanssum Genoemd naar de in Wanssum voorkomende venkel of Foeniculum vulgare
Venrayseweg Wanssum De weg naar Venray. Rond 1200 duikt Venray in de geschreven bronnen op als een nederzetting met de naam Rode. In plaatselijk dialect: Rooj. 'Rode' wijst op een nederzetting die door ontginning van bosgronden is ontstaan
Vosseven Wanssum In dit gebied was vroeger een ven gelegen, waar zich vossen ophielden
Weidehof  Wanssum Grenst en is gelegen aan de beemden, zijnde weilanden [lees: voetbalterreinen], landschappen of velden in het algemeen
Wienerstraat Wanssum Genoemd naar de boerderij 'de Wienenhof' van de familie Hendriks, in de volksmond Wienen genoemd
Zuringpad Wanssum Naar de in Wanssum voorkomende zuring of Rumex acetosa