.

.

Oirlo

Achter de Kerk Oirlo De buurtschap heet Kerkhoek
Beemdweg Oirlo Graslandperceel in een beekdal
Blakterweg Oirlo De Blakt is van oudsher de naam van een een boerderij op de grens tussen Oirlo en Venray
Boddenbroek Oirlo Naar oude woonkern (1800)
Bremmenkamp Oirlo Een geïsoleerde akker te midden van woeste grond waar veel bremmen (struikgewas) op groeiden
Castenrayseweg Oirlo Deze begint bij de dorpskom in Oirlo en loopt richting Castenray tot aan de kruising met de Horsterweg
De Leng Oirlo Beek die langs de Pelweg liep
Deputé Petersstraat  Oirlo Th.Peters (1892-1959) Hoofd van de school in Oirlo, Lid Provinciale Staten. Pleitbezorger voor de agrarische belangen van Limburg 
Dionisiusstraat  Oirlo Vermoedelijk de oudste kerkpatroon van Oirlo. Schrijfwijze moet zijn Dionysius
Ericaweg Oirlo Heidegebied, Erica Carnea = dop-heide
Gertrudisstraat Oirlo Gertrudis van Nijvel (616-659) Abdis van het klooster in Nijvel. Heilige die veel verering genoot in Oirlo
Gunhoekweg Oirlo Naar oude woonkern Gunhoek (1800)
Haalakker  Oirlo Oude perceelsnaam
Heesakker Oirlo Hooggelegen akkers (hees = hooggelegen)
Hofpad Oirlo In 2014 vastgesteld door de Oirlose dorpsraad voor het nieuwe buurtschap in het centrum van Oirlo. Naamgever is dhr. Hay Achten uit Oirlo
Hofplein Oirlo In 2014 vastgesteld door de Oirlose dorpsraad voor het nieuwe buurtschap in het centrum van Oirlo. Naamgever is dhr. Hay Achten uit Oirlo
Hogeweg Oirlo Terreingesteldheid
Hoofdstraat  Oirlo Belangrijkste straat
Hoogriebroekseweg Oirlo Naar buurtschap Hoogriebroek
Koepas Oirlo Oude veldbenaming
Koster Nelissenstraat Oirlo Oirlose kosterfamilie van 1872 tot 2005 | Kerkhoek
Meerloseweg Oirlo Weg naar Meerlo
Molenhoek Oirlo Naar oude molen (1800)
Oeldershof  Oirlo Vernoemd naar zorgtehuis (omstreeks 1960) voor psyiatrische patiënten. Voorheen klooster van de congregatie van de Goddelijke voorzieningheid
Oirloseheide Oirlo Naar een oud heidegebied dat ten noordoosten van Klein Oirlo lag tussen Oirlo en Tienray
Oirloseweg Oirlo Weg naar Oirlo
Onder de Linde Oirlo Onder de Lindeboom
Pastoor Gerardsstraat  Oirlo G.H.J.Gerards (1879-1954) Kapelaan van Oilo van 1911-1925 en pastoor van 1925-1952 | Kerkhoek
Pastoor te Platestraat Oirlo Pastoor van Oirlo vanaf 1987 | Kerkhoek
Pastoor Vervoortstraat Oirlo Pastoor van Oirlo van 1954 tot 1967 | Kerkhoek
Pauwweg Oirlo Oude benaming op wegenlegger
Roffert Oirlo Boerderijnaam in Oirlo
Rosakker  Oirlo Oude perceelsaanduiding
Rotven Oirlo Van Rootven- gebiedsbenaming Oirlo
Sinnesstraat Oirlo Oude straatnaam
St. Machutusstraat Oirlo Bisschop en belijder.Beschermheilige tegen zenuw- en kinderziekten. Vroeger waren er bedevaarten 
Venloseweg Oirlo De weg naar Venlo (nabij de A 73)
Vosseveen Oirlo Oude veldnaam in Oostrum
Wusterweg Oirlo Komt als oude straatnaam in Castenray op wegenlegger voor
Zandhoek Oirlo Naar oude woonkern Zandhoek (1800)