.

.

Veulen

Boggerd  Veulen Naar oude boomgaard op deze plaats
Breehei Veulen Genoemd naar 'Breeheide', de oude benaming van het gebied waar deze weg loopt
Breevennenweg Veulen Genoemd naar de beek Breevennen, die ontspringt in de Vennen (een streek tussen de Breevennenweg en Oosterbosweg)
Brugpas Veulen Deze weg loopt van de Veulense weg bij de kerk van Veulen, naar de Steegse Peelweg en is vernoemd naar de brug over de Oostrumse Beek die onder deze weg doorstroomt
De Vlies Veulen Genoemd naar 'de vlies' die vroeger in deze buurt lag. Vlies = kleine ondiepte (in de Peel) waar op het water schijnbaar een vlies ligt
Drabbelsweg Veulen Deze weg die vroeger bij de Veulenseweg begon, dankt haar naam aan de boerderij die bij het begin van de weg lag. Mathijs Geurts oftewel Drabbelsboer woonde er in begin van de 20e eeuw. De bewoners namen in die tijd de naam van de boerderij aan
Eijkenhofweg Veulen Genoemd naar de boerderij 'Eykenhof'. Deze boerderij kreeg haar naam van de eerste bewoner van Eyk ( ± 1914, veehandelaar, exportslagerij). In de oorlog was de Eykenhof een zeer belangrijke schakel in het in veiligheid brengen van neergeschoten geallieerde  piloten
Hazenweg Veulen Voor de Tweede Wereldoorlog was Veulen bij de jagers zeer bekend om zijn goede hazenpopulatie. Waarschijnlijk is daarom deze naam aan deze weg gegeven
Houbenweg Veulen G.H. Houben, van 1919 tot 1939 gemeenteraadslid van de gemeente Venray. In die periode was hij een aantal jaren wethouder en enkele jaren loco-burgemeester
Jaegerhofweg Veulen Theodoor Jaeger (1867-1954) Duitse landbouwdeskundige die met grote voortvarendheid de ontginning van het Peelgebied aanpakte en ook in Veulen grote stukken grond ontgonnen heeft
Kooiweg Veulen Verbindingsweg tussen Veulenseweg en Lorbaan. Naam is ontleend aan aan de schaapskooi die vroeger langs deze weg stond en toebehoorde aan Drabbelsboer
Lorbaan Veulen Lorren is een oud woord voor smokkelen. Vroeger was de Lorbaan een smokkelroute
Rector Verbugtstraat Veulen Rector Verbugt (1916-1978) heeft het rectoraat Veulen gesticht en heeft ervoor gezorgd dat de kerk daar werd gebouwd
Steegse Peelweg Veulen Oude weg van de Steeg naar de Peel. De steeg is een van de oudste bekende buurtschappen van Leunen
Veulensewaterweg Veulen Deze weg herinnert aan de Veulense Wateren. Deze lagen rond 1900 ter hoogte van de kerk, ten zuiden van de Veulenseweg
Veulenseweg Veulen Vanuit Leunen de hoofdstraat van Veulen. Via Voerloe, Vaerloe, Veurlo, Veulo werd de naam uiteindelijk Veulen. De toevoeging -lo duidt op bebost gebied
Voerleberg Veulen Deze weg is genoemd naar de berg op het Veulen. Op deze heuvel stond een boerderij 'Voerloebergh' genaamd (1531). De bewoners van deze boerderij namen de naam van de boerderij aan. Alle families met de naam Volleberg/Vollebergh/Vollenberg hebben hier hun oorsprong. Voerleberg is daarvan afgeleid