.

.

Castenray

Aan het Broek Castenray Naar het staatsnatuurreservaat De Castenrayse Vennen, in Castenray kortweg ’t Broēk genoemd. Het eigenlijke Castenrayse Broek ligt verder westelijk ter hoogte van Breehei
Campagnestraat Castenray Genoemd naar een oude veldbenaming 
Castelostraat Castenray Genoemd naar een oude benaming. Castenray heette vroeger onder meer Castloe; Caslou; Casterloe; Kasterlo; Kastelray, maar ook Castelo
Diepeling Castenray Afkomstig van een waterloop, de Diepe Leng
Gerrit Artsstraat Castenray Naar de Castenrayse, in 1949 op Java gesneuvelde  oud-Indiëganger Gerrit Arts
Grensweg Castenray Deze geeft de grens aan tussen de gemeenten Venray en Horst (aan de Maas)
Heesakker Castenray Hees duidt op een begroeiing met heesters. Het is een oude houtnaam. Het woordje ‘bos’ werd vroeger nauwelijks gebruikt. Men sprak altijd van ‘haolt’
Hoensel Castenray Oude perceelsnaam. De vroegste vermelding stamt al uit 1383. ‘Hoen’ zou kunnen duiden op pluimvee dat gehouden werd. ‘Sel’ duidt op een nederzettinkje
Hoogriebroekseweg Castenray Broek duidt op natte gronden. Het voorvoegsel ‘rie’ zal waarschijnlijk komen van ‘riet’, het Rietbroek. Het Laagriebroek, richting Leunen lag in een lager gelegen beekdal
Horsterweg Castenray De weg die via Castenray richting Horst gaat
Klein Oirlo Castenray Buurtschap die vóór 1961 nog gedeeltelijk bij de parochie Oirlo hoorde
Leikeswei Castenray Naar de wei achter de woning van Leike Geurts (…-1950). Na zijn overlijden woonde er ook een Leike Willemsen. (…-1992)
Lollebeekweg Castenray Genoemd naar de aan de oostkant van Castenray stromende Lollebeek. Lol heeft de betekenis van kringelend, bochtend, kronkelend en zeurend wegvloeien van water, waarin losse stopstukken gras, riet, enz. meedrijven
Lichtenbergweg Castenray Weg van de Castenrayseweg in de richting van de buurtschap Lichtenberg in Horst
Matthiasstraat Castenray Matthias is de patroonheilige van de Castenrayse kerk en parochie. Door loting werd hij aan het apostelcollege toegevoegd. Daar nam hij de plaats in van Judas. Over zijn leven is verder weinig met zekerheid bekend. Hij zou het geloof gepredikt hebben in Ethiopië en mogelijk ook in Judea. Rond het jaar 63 stierf hij de marteldood en werd zijn lichaam deels overgebracht naar Rome en deels naar Trier
Meterikseweg Castenray Weg die naar het dorp Meterik leidt
Middelijkseweg Castenray Weg die loopt naar de buurtschap Medelijk/Middelijk richting Meterik
Nieuwkamp Castenray Oude landbouwpercelen, omgeven door een houtwal noemde men vroeger een Kamp. De houtwallen van natuurlijke begroeiing dienden om het vee in een afgebakend gebied te houden en om het te beschermen tegen wilde dieren
Oirloseheide Castenray Naar een oud heidegebied dat ten noordoosten van Klein Oirlo lag tussen Oirlo en Tienray
Oosterbosweg Castenray Het bos dat oostelijk gelegen is
Pastoor Verheggenstraat Castenray In 1933 werd rector Verheggen benoemd tot de eerste pastoor in Castenray. In april 1933 nam hij het initiatief tot de bouw van een patronaats- en bondsgebouw. Verder was hij een grote ijveraar van de Broederschap van de H.Brigida en richtte hij een meisjescongregatie en de Derde Orde op
Rietweg Castenray Naar het verlandingsproces (na 1969) van de Diepe Leng en de Lollebeek die dichtgegroeid zijn met riet
Roerdomp Castenray In mei 1958 werd Castenray opgeschrikt door een dreunend geluid dat uit de rietkraag rond de visvijver kwam. Velen konden het geluid niet thuisbrengen en ingegeven door angst staken allerlei spookverhalen de kop op. Welk vreemdsoortig wezen had bezit genomen van `t Broēk en was het er nog wel veilig toeven? Uiteindelijk bleek het een roerdomp te zijn
Roffert Castenray Oude naam voor een buurtschap. Een ‘roef’ is genoemd naar de wolfskap van een boerderij. De uitgang ‘ert’ duidt op een voetpad dat richting Horst liep
Roland Castenray 'Roeland' is een oude veldbenaming. De ‘e’ in het woord geeft aan dat de ‘o’ als lange klinker gezien moet worden. ‘Ro’ komt van gerooid land en duidt op ontginningen die daar plaats hebben gevonden
Schoor Castenray Een ‘schoor’ is de steile wand van het beekje dat daar stroomde
Steegkamp Castenray Een steeg is een omhoog lopend weggetje dat lag aan een ‘kamp’, een met houtwallen omgeven land
Tunnelweg Castenray Een tunnel onder de autosnelweg A73
Valkenberg Castenray Naar het gebied waar de heren van Wittenhorst op valkenjacht gingen. De herberg in Klein Oirlo heette ‘De Valkenberg’. De latere boerderij werd eveneens Valkenberg genoemd. Later werd ernaast een boerderij gebouwd die de naam ‘Valkenhoff’ kreeg
Vliegert Castenray Letterlijk: Waar het zand gaat vliegen. Het achtervoegsel ‘ert’ betekent ‘land’. De naam duidt op de stuifduinen van de Castenrayse Berg
Wüsterweg Castenray ‘Wuust’ betekent akkerland laten liggen. Na bijvoorbeeld een faillissement gebeurde het weleens dat de akkers tijdelijk niet meer bewerkt werden en braakliggend land werden