.

.

Merselo

Bakelsedijk Merselo Verlenging van de (Veld)Straat door de Peel richting Bakel. ‘Dijk’ (in dialect ‘diek’) heeft betrekking op de zandrug waar deze weg op gelegen was
Beek  Merselo Naar de parallel lopende Loobeek, die vanaf Weverslo naar de Maas stroomt
Beekweg Merselo Naamgeving afgeleid van de Beek, resp Loobeek
Bekerveld Merselo In beginsel naam van het ‘veld’ (= esgrond = bolle akker) tussen Merselo en de Loobeek. De weg ging van Den Tiel naar het huidige adres Beek 10. In de ruilverkaveling weggepoetst en nu is de langs de es liggende onverharde weg hiernaar genoemd
Coppelenberg Merselo Oude perceels- en boerderijnaam
Daland Merselo Naar het laag gelegen buurtschap (dal=’vallei’) tussen Merselo en de Peel/Grasdijk
De Boterpot Merselo Nieuwe benaming die in de ruilverkavelingsperiode voor een nieuwe weg is gegeven. Waarschijnlijk niet toevallig gekozen omdat daar een groot melkveebedrijf gevestigd werd
De Hees Merselo Afgeleid van het oude germaanse woord haisjô,wat kreupelhout betekent
De Steeg Merselo Benaming voor een smalle weg tussen twee bolle akkers (Capelleveld en Bekerveld)
Den Tiel Merselo Waarschijnlijk afgeleid van tuyl, hetgeen bouwland betekent
Deskesven Merselo Ven heeft betrekking op een peelven dat daar in de omgeving gelegen zal hebben
Dorperveld Merselo Oude veldnaam
Endepoel Merselo Poel heeft betrekking op een ven, plas of moerasgebied. De laatste in een rij? Is gelegen in de richting van het laaggelegen terrein richting de oude Giezevennekesbeek (nu Afleidingskanaal)
Grootdorp  Merselo Buurtschapbenaming (i.t.t. Kleindorp)
Haag Merselo Zou betrekking kunnen hebben op de aldaar vroeger aanwezige hagen of omzoomde percelen, maar ook op de plek waar uit klei of leem gestoken stenen in rijen te drogen werden gelegd
Handrik  Merselo Oude veldnaam
Hansenberg Merselo Vroegere plaats voor terechtstellingen. Hans in de betekenis van de veroordeelde
Kleindorp Merselo Buurtschapbenaming (i.t.t. Grootdorp)
Kranendries Merselo Dries heeft betrekking op schrale grond die soms als weiland in gebruik was, maar ook wel braak bleef liggen. Het ligt niet voor de hand dat daarvan hier sprake was; het is gelegen op een voormalige es, maar wellicht kan een strook aan de achterzijde van de boerderij aan Kleindorp zo’n perceel gekend hebben
Loonsedijk Merselo Dijk verwijst naar een wat hoger gelegen zandweg, nu in de richting van (Over)loon
Merseloseweg Merselo Weg naar Venray
Mulders Franshof  Merselo Vernoemd naar de Merselose verzetsstrijder Frans Michels, die van beroep molenaar (mulder) was
Op de Ries Merselo Weg die op de es Grootdorperveld gelegen is
Op de Kamp Merselo In het overgangsgebied tussen cultuurland (de essen) en de Peel werden (min of meer) rechthoekige stukken heide ontgonnen. Dit werden ‘kampen’ genoemd. Deze weg ligt tussen een nog goed herkenbare es (Haagsch veld) en zo’n kamp
Ossendijk Merselo De peel werd vroeger onder meer ontgonnen met inzet van ossen voor het ploegwerk. Aan de Testrik stond zo’n ossenstal. Waarschijnlijk trok men van daaruit via de hoger gelegen zandruggen naar het ontginningsgebied in de Peel. De huidige Ossendijk (ruilverkavelingsweg) loopt min of meer parallel aan de oude osssendijken
Pas Merselo Vernederlandsing van het oude woord Paesch. Een benaming in deze streek voor laaggelegen weilanden, meestal langs een beek (in dit geval de Loobeek)
Pastoor de Botstraat Merselo Naar rector A.de Bot (1895-1971)  die na ‘promotie’ van de kerkgemeenschap Merselo tot parochie ook de eerste pastoor van Merselo werd (jaren ’30 20e eeuw)
Pastoor Vercoulenstraat  Merselo H.J.H.Vercoulen (1906-1964) Pastoor van Merselo van 1951- 1964
Rozendaal Merselo Ook hier het woord ‘daal’, zoals in Daland. Laaggelegen gebied bij de vroegere Giezevennekesbeek
Schaapskuil Merselo Nabij gelegen waterkuil. In gebruik als wasplaats voor schapen/wol, maar ook als blusvijver
Testrik Merselo Het woorddeel ‘tes’ heeft betrekking op een ter plaatse hoger gelegen zandkop (het betekent ‘klef, dialect voor bult) in de Peel
Veldstraat Merselo Tot in de jaren ’70 bekend als simpelweg ‘Straat’; de enige doorgaande weg van Merselo door de Peel, overgaand in Bakelsedijk. Om verwarring te voorkomen is destijds ‘Veld’ voorgevoegd.
Vloetweg  Merselo Naar een laag gelegen deel tussen Kleindorp en Grootdorperveld (tegenwoordig bekend als molenveld), waar in regenperiodes veel water vanaf de bolle akkers bij elkaar stroomde. Sportpark De Vloet is hier ook naar vernoemd.
Wethouder Pubbenstraat Merselo Piet.M.H.Pubben (1880-1963) Raadslid en wethouder in Venray, die veel ontwikkelingen en initiatieven in Merselo heeft geïnitieerd/gestimuleerd. Door een auto-ongeval op de Merseloseweg om het leven gekomen.
Weverslo Merselo Buurtschap ten zuiden van Merselo, waarvan de naam ongetwijfeld te maken heeft met een bos (lo) dat eigendom van wevers was